Przepustnice oraz regulatory przepływu to niezbędne elementy instalacji wentylacyjnej służące do prawidłowego wyregulowania strumieni powietrza przepływających przez poszczególne odcinki instalacji.

Showing 1–15 of 16 results